6. årgang laver teater

Også i år bød 6. årgang på en spændende teaterforestilling.

Efter flere ugers hårdt arbejde med kulisser, musik og roller optrådte eleverne for forældrene torsdag aften og for alle på skolen to gange fredag.

 

 

Lørdagsskole

Husk at der er lørdagsskole i morgen - 21. april 2018.

Eleverne møder kl. 9.00 - 12.00, forældre og søskende mm. er velkomne kl. 10.00 - 12.00

Skolebestyrelsen sælger kaffe kl. 9.00 - 10.00 til de, som er på skolen og venter på at besøge elevernes værksteder.

 

Kl. 10.00 - 10.30 I kan besøge de værksteder eleverne har arbedet i i løbet af ugen og høre om hvad de har lavet.

Kl. 10.30 - 12.00 Her er det muligt at besøge de tre byer Åby, Bakkeby og Skibby og besøge de andre værksteder.

Kl. 11.45 Alle elever mødes igen i eget værksted og deltager i den fællesoprydning.

 

 

Valg til skolebestyrelsen

SKOLEBESTYRELSEN INVITERER TIL OPSTILLINGS-OG VALGMØDE

- efterfulgt af årsmøde, hvor emnet i år er den ny skole

Tirsdag den 15. maj kl 18.30-19 er der valg til skolebestyrelsen i Multisalen ved siden af kontoret

Skolebestyrelsens nuværende medlemmer:

Formand Tina Baungaard (genopstiller ikke)

Næstformand Lene Høyer (ikke på valg)

Anne Stubsgaard (genopstiller)

Anne Vestergaard Jensen (ikke på valg)

Sofie Lunøe (genopstiller)

Stine Vinten-Johansen (ikke på valg)

Anne Mette Mune (genopstiller)

Der er fire medlemmer på valg, hvoraf den ene ikke genopstiller. Derudover

mangler vi fire suppleanter. Suppleanter deltager på lige fod med den øvrige bestyrelse i møderne, men har ikke stemmeret. Det er dog sjældent, at der

foregår afstemninger.

Læs mere om det at være forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på www.kk.dk/skolebestyrelse eller Skole og Forældre hjemmeside.

Årsmøde om ny skole.

Efter opstillings- og valgmødet afholder skolebestyrelsen årsmøde

fra kl. 19-20.30 ligeledes i Multisalen

Her er der mulighed for at høre om den ny skole. Folkene bag skolebyggeriet kommer og fortæller, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlige hilsen

Skolebestyrelsen

 

 

Besøgstæller

780441